Wijziging regelementen & toestellen 2014

De voor de VDH belangrijke wijzigingen in het ‘Cynophelia reglement 2013’

Download hier de checklist toestellen vanaf 2014.

 • Tot de wedstrijd mogen niet worden toegelaten, drachtige teven, gewonde en/of zieke honden. HIERIN STOND IN HET VERLEDEN OOK DE REGEL DAT LOOPSE TEVEN NIET WORDEN TOEGELATEN. Deze regel is er dus nu uit gehaald. Ook bij de VDH is hier nu, onder voorwaarden, een aanpassing op gemaakt;
 • De combinatiesprong is eruit;
 • De hindernissen behoren te voldoen aan het FCI reglement agility, met dien verstande dat de toestelwijzigingen zoals aangekondigd door de FCI in januari 2012 per 1 januari 2014 ingaan;
 • De eerste en de laatste hindernis moet een horde zijn, waarvan de eerste geen dubbelsprong mag zijn (een dubbelsprong mag niet worden gebruikt in de eerste graad);
 • Slalom en de band mogen slechts eenmaal in het parcours worden opgesteld;
 • Het aantal beschikbare horden dient minimaal 14 te bedragen (dit waren er 10);
 • Je krijgt een fout als de band breekt als de hond erdoor gaat (bij gebruik van een breekbare band) en verder een weigering als de breekbare band breekt bij een weigering;
 • Niet meer in de catalogus verplicht te vermelden zijn achterin de catalogus de alfabetische lijst van inschrijvingen.

Toestelwijzigingen in 2014

Er zijn voor ons enkele belangrijke wijzigingen, deze zijn onder meer:

 • Met ingang van 2014 mogen de kleuren op de bovenkant en zijkant van de raakvlakken NIET wit, bruin of zwart zijn. Bij voorkeur geel
 • Paaltjes, de ‘poten’ van het frame mogen niet op de weg van de hond liggen
 • Let op de horden (de vleugels) niet in een punt schuin helemaal naar beneden (zie checklist toestellen)

Zie verder de bijgevoegde checklist agility toestellen

(Breekbare)band: Je mag je ze nu nog beiden gebruiken, ze hebben alleen 2 manieren van keuren.Als je een breekbare gebruikt en hij springt open is dit een fout, als hij openspringt bij het er naast springen is dit een DK. De keurmeester gaan nu steeds meer over tot het alleen gebruiken van een breekbare band en de verwachting is dat deze in 2014 verplicht wordt.