Bestuur

Voorzitter Alex Veldhuizen
Adres: Nachtegaal 17
Postcode: 3435 AJ
Woonplaats: Nieuwegein
Telefoon: 06-23202203
E-mail: voorzitter.udhv@hotmail.com
Secretaris Jacqueline Laurijssen
Adres: Appelgaarde 12
Postcode: 3436 GZ
Woonplaats: Nieuwegein
Telefoon: 06-22941714
E-mail: secretaris.udhv@hotmail.com
Penningmeester Marion Muijen
Adres: Vlambloemlaan 18
Postcode: 3452 BX
Woonplaats: Vleuten
Telefoon: 06-53442680
E-mail: penningmeester.udhv@hotmail.com
Algemene Zaken Jacqueline Laurijssen
Adres: Appelgaarde 12
Postcode: 3436 GZ
Woonplaats: Nieuwegein
Telefoon: 06-22941714
E-mail: algemenezaken.udhv@hotmail.com

Lid worden?

Nieuwe leden kunnen zich voor nadere informatie wenden tot contactpersoon Jaqcueline Laurijssen op 06-22941714. Genoemde bestuursleden zijn na 18.00 uur op genoemde telefoonnummers bereikbaar of via het emailadres.