Africhting

Een goed opgevoede Duitse herdershond is een genot voor zijn omgeving. Behalve dat men aan diverse africhtingsexamens kan meedoen kan men zich in de africhting ook verder bekwamen.

Africhtingswedstrijden

Binnen de V.D.H. houdt men diverse africhtingswedstrijden voor de verschillende disciplines. Het meest populair zijn de B-C en A-B-C wedstrijden. Iedere provinciale afdeling heeft jaarlijks zijn eigen Provinciaal Africhtingskampioenschap (P.A.K.). En eenmaal per jaar vindt landelijk het Individueel Africhtingskampioenschap (I.A.K.) plaats, beter bekend als “de Nederlandse”.

IPO-opleiding

De IPO-opleiding bestaat uit 3 gradaties (IPO I, IPO II en IPO III) die elk zijn onderverdeelt in 3 onderdelen (afdelingen):

A. speuren
B. appèl (gehoorzaamheid)
C. manwerk

Bij onze kringgroep zal voor ieder van de onderdelen door overleg tussen de trainer en de geleider het tempo van de opleiding individueel worden afgestemd. Hierdoor blijft voor zowel de hond als zijn geleider het plezier in de sport behouden.

Africhtingsonderdelen bij de UDHV

Bij ons kunt u terecht voor de volgende onderdelen in de Africhting:

  • VZH (Verkeers Zekere Hond)
  • UV (Uithoudings Vermogen)
  • IPO 1 (vroeger bekend als VH I)
  • IPO 2 (vroeger bekend als VH II)
  • IPO 3 (vroeger bkend als VH III)

IPO staat voor Internationale Prufungs Ordnung (=Internationaal Examen Reglement en is sinds 1 januari 2008 de opvolger van de vroegere VH (VeelzijdigeHond) examens.

Toelatingseisen examens

Examen:

Toelatingsvoorwaarden:

UV

minimaal 16 maanden tot maximaal 6 jaar

VZH/BH

minimaal 12 maanden

IPO I

minimaal 18 maanden + diploma VZH

IPO II

minimaal 19 maanden + diploma IPO I

IPO III

minimaal 20 maanden + diploma IPO II

SpH I

minimaal 18 maanden + diploma VZH

SpH II

minimaal 20 maanden + diploma SpH I

In het IPO-reglement staan de eisen en de richtlijnen voor de examens nauwkeurig beschreven.

Klik hier voor het officiële IPO Werkhonden Examenreglement 2012.